Awomax

Sprzątany z pasją

AXONA - Strona główna Dezynsekcja, deratyzacja

Dezynsekcja, deratyzacja

AXONA PEST CONTROL to odpowiedź na coraz większe potrzeby naszych dotychczasowych Klientów. Wychodząc im naprzeciw postanowiliśmy stworzyć dział zajmujący się w sposób profesjonalny dezynsekcją i deratyzacją. Zdobyte dotychczas doświadczenie oraz uzyskane certyfikaty pozwalają nam wejść pewnie na szeroki rynek dezynsekcji i deratyzacji. Ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych dezynsekcją i deratyzacją, a w szczególności do zarządzających zakładami produkującymi żywność, przetwórniami, właścicieli małych sklepów i dużych hipermarketów, zarządców, administratorów i zarządów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców obiektów biurowych. Współpraca z nami zapewni Państwu spokój i bezpieczeństwo prowadzenia działalności.

Dezynsekcja

Dezynsekcja to zwalczanie wszelkiego rodzaju insektów, owadów, zwłaszcza pasożytniczych stawonogów takich jak karaluchy, komary, muchy, pchły, prusaki, pluskwy. Dezynsekcję wykonuje się za pomocą różnych metod, do których należą:

  • metoda chemiczna – polega na niszczeniu insektów za pomocą techniki oprysku, aerozolowania lub żelowania
  • metoda fizyczna – to zwalczanie owadów parą lub gorącym powietrzem
  • metoda mechaniczna – polega na wyłapywaniu, oczyszczaniu, trzepaniu

Deratyzacja

Deratyzacja to zorganizowane i kompleksowe tępienie gryzoni, głównie takich jak myszy, szczury, krety, nornice, które są szkodliwe ze względów sanitarno - higienicznych i gospodarczych. Deratyzację przeprowadza się za pomocą dwóch metod:

  • metoda chemiczna – polega na zastosowaniu różnego typu atrakantów (środków wabiących), i trutek (granulaty, pasty, kostki, pyły), które są umieszczane w stacjach deratyzacyjnych bądź innych wyznaczonych do tego miejscach. Środki do deratyzacji posiadają właściwości mumifikujące.
  • metoda mechaniczna – polega na zastosowaniu różnego rodzaju pułapek w tym pułapek żywo łownych, w których umieszczane są nietoksyczne przynęty

Monitoring – skuteczna metoda walki ze szkodnikami

Monitoring polega na regularnym wykonywaniu zaplanowanych sekwencji obserwacji i pomiarów wszelkich aspektów aktywności szkodników, celem uzyskania danych potrzebnych do oceny dotychczasowych działań i do wykorzystania ich w zwalczaniu szkodników w przyszłości.

Pomiary aktywności szkodników w obiektach objętych programem ochrony przed szkodnikami prowadzi się w regularnych odstępach czasowych za pomocą specjalnych urządzeń przeznaczonych do monitorowania aktywności szkodników, takich jak:

  • karmiki deratyzacyjne (stacje z trutkami)
  • chwytacze gryzoni (pułapki żywo łowne)
  • pułapki z atrakatantami lub feromonami
  • lampy owadobójcze
  • pułapki lepowe na owady biegające

W celu uzyskania pożądanych efektów monitoring powinien być prowadzony w sposób ciągły i systematyczny bez względu na wynik. Brak obecności szkodników nie powinien być powodem do zaniechania dalszych działań. Monitoring powinien poprzedzać oraz wyznaczać dalsze działania związane z dezynsekcją i deratyzacją.

Jeśli mają Państwo do czynienia z żywnością, należy bezwzględnie chronić się przed szkodnikami!!

Szkodniki do których należą ptaki, gryzonie, owady i wszelkie insekty powodują duże straty zarówno ilościowe jak i jakościowe w produktach żywnościowych. Mając na uwadze względy sanitarno – epidemiologiczne, należy pamiętać, iż owady, insekty i gryzonie przenoszą na sobie oraz pozostawiają wraz z odchodami bakterie chorobotwórcze, wirusy i grzyby. Spożycie zainfekowanych produktów może prowadzić do chorób układu pokarmowego.

Wdrażamy procedury ochronne przed szkodnikami zgodnie z systemami GHP, GMP i HACCP, które zapewnią Państwu bezpieczeństwo

HACCP to system wykorzystywany w przedsiębiorstwach mających do czynienia z żywnością (zakłady produkcyjne, przetwórnie, bary, restauracje, sklepy, masarnie itp.). System ten polega na analizie ryzyka i kontroli punktów krytycznych , który ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych. HACCP ma na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa produktów żywnościowych z punktu widzenia jej jakości oraz ryzyka występowania zagrożeń podczas kolejnych etapów produkcji, dystrybucji i sprzedaży, a także określa metody ograniczania tych zagrożeń. System ten pozwala na uzyskanie pewności, iż przedsiębiorstwo zrobiło wszystko, co możliwe dla bezpieczeństwa produktu i konsumenta.

Jak działamy w systemie HACCP?

Krok 1 analiza i identyfikacja zagrożeń przed szkodnikami
Krok 2 określenie krytycznych punktów kontroli, w których może pojawić się zagrożenie oraz ustalenie wartości krytycznych
Krok 3 Działania w punktach kontrolnych np. montaż i oznakowanie pułapek, stacji deratyzacyjnych, lamp owadobójczych
Krok 4 Ustalenie sposobu monitorowania i parametrów kontrolnych
Krok 5 Ustalenie działań korygujących, w przypadku przekroczenia założonych parametrów kontrolnych w krytycznych punktach kontroli (opryski, zamgławianie, działania mechaniczne)
Krok 6 Ustalenie procedur weryfikacji potwierdzających skuteczność systemu
Krok 7 Opracowanie dokumentacji systemu HACCP uwzględniającej procedury odpowiednie do działań wynikających z zasad funkcjonowania systemu.

Zapraszamy do współpracy !!!
 

Nasi klienci